Güvenlik

OR-TUR, en güvenli personelle en güvenli araçları hizmetinize sunar. Her türlü güvenliği sağlayamazsak güvenilir olamayız.

İş Birliği

OR-TUR, hizmet verdiği kurum ya da kuruluşu müşteri olarak görmez. Etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunar. Sadece iş ortaklığından doğan yükümlülükleri yerine getirmek yetmez. İşte birlik olmazsak başarılı olamayız.

Çözüm

OR-TUR, profesyonel anlayış, ekip çalışması, pozitif yaklaşım, doğrudan iletişim ile bütün sorunların çözülebileceğine inanır. Sorunun değil çözümün parçası olmazsak varlık amacımız ortadan kalkmış olur.

Sevgi/Tutku

OR-TUR, önce sevgi der. İnsanı sevmeyen işi sevemez . Tüm çalışanlarımız işe yeni başlamış gibi heyecanlı; hiç bırakmayacakmış gibi tutkuludur. Sevgisiz başlanan hiç bir iş olumlu sonuçlanmaz.

Esneklik

OR-TUR, önyargısız yaklaşımla , mesleki ve kurumsal değerlerden ödün vermeden, çalışanlarımızın çözüm odaklı öneriler geliştirmesini destekler. Bireysel ve kurumsal ilkeler çerçevesinde çalışanlarına inisiyatif verir. Hizmet verdiğimiz kişi, kurum / kuruluşlara pozitif yaklaşmazsak işleri kolaylaştırmış olmayız.

Şeffaflık

OR-TUR, yaptığı işlere mutlaka sözleşmeyle başlar.Doğrudan iletişim, net bilgilendirme, olmazsa olmazdır. Anlık gelişmeleri muhataplarımızla açıkça paylaşmazsak anlaşılır olamayız.

Dakik

OR-TUR, zamanınızın değerli olduğunu bilir. İstenilen zamanda istenilen yere ulaştırılacak şekilde iş akışını kurgulamıştır. Hep vaktinde varmazsak tam vaktinde varmış olmayız.
TOP